Workflow automatisering

Bij een grote tijdschriftenuitgever was de wens geuit om de reeds aanwezige workflows efficienter te maken en zo ver mogelijk te automatiseren.
Het ging aan de ene kant om het automatisch aanbieden van beeldmateriaal uit het digital asset management systeem aan de digitale plank/paginaproductiesysteem en aan de andere kant controle te krijgen over de output van de PDF pagina’s.
De klant maakte reeds gebruik van Enfocus Powerswitch, waardoor de keuze voor een workflow systeem makkelijk was. De eerste workflows die gemaakt zijn, betrofen het invoeren van beelden in het digital asset management systeem. In deze workflow wordt het beeld omgezet naar een RGB PSD met een standaard ICC kleurprofiel (vanuit elk willekeurig beeldformaat) en hernoemd volgens een vaste naamconventie per redaktie, waarna het beeld automatisch met gekoppelde metadata aangeboden wordt aan het DAM systeem.
De volgende workflow die gemaakt werd had als functie om beelden van het DAM systeem aan te bieden aan de planksoftware. Na het aangeven van een status in het DAM systeem, wordt het beeld in de plank gezet bij de juiste titel en in de juiste editie.
De laatste workflow in dit proces die gemaakt is, betrof het verwerken van de geproduceerde Certified PDF pagina’s. De in Enfocus InstantPDF gemaakt PDF’s worden in de juiste input map gezet, waardoor de output van de PDF bepaalt wordt. De output kan bestaan uit het printen naar een HP grootformaat printer, een Epson kleurenproofer of alleen een PDF. In de workflow wordt de (multipage) PDF gesplitst in losse pagina’s, waarna het door Enfocus Pitstop nogmaals gecertificeerd wordt. Hierna volgt automatisch de keuze van de output. Alle PDF pagina’s worden uiteindelijk opgeslagen in een titel-editie structuur op de server waarna deze gemakkelijk te selecteren zijn om door te sturen naar de drukker.
Het implementeren van deze workflows heeft gezorgd voor een lagere paginakostprijs (zelfs de laagste binnen de groep) en een meer gestructuurde workflow.