disclaimer

[NOT YET AVAILABLE IN ENGLISH]

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor uw persoonlijk gebruik. Aan de informatie zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. devx aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij devx of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan devx. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door devx, tenzij anders vermeld.