Mar
26

Migratie DAM systeem

Een grote tijdschriftenuitgever in Nederland had met een Digital Asset Management systeem (MediaBank) in eerste instantie een keuze gemaakt om deze op Apple OSX te draaien. Het betrof hier een Apple Server systeem met een failover mechanisme die destijds door mijzelf geïnstalleerd was. De Apple serveromgeving was ingericht met Apple XSan voor het managen van de storage. Na enkele jaren bleek dit niet betrouwbaar en schaalbaar genoeg te zijn.
De rest van hun serverpark is gestandaardiseert op Windows server (2003/2008), waarna besloten werd de complete omgeving voor het DAM systeem over te zetten naar dit platvorm. De moeilijkheid van deze migratie zat in het feit dat er van een Unix structuur naar een Windows structuur gegaan moest worden en dat men daarnaast gebruik ging maken van Microsoft SQL Server in plaats van de interne database van MediaBank. Bijkomend aspect was het migreren van de data naar een nieuw (redundant) storage systeem.
Daarnaast betrof het een productiesysteem, die binnen kantoortijden beschikbaar moest zijn voor de diverse redakties. Dit vereist een strakke planning en een minstens zo strakke uitvoering. Na het maken van een projectplan bleek het meeste werk te zitten in de voorbereiding. Dit proces behelste onder meer het maken van conversiescripts en het tussentijds kopiëren/synchroniseren van de data.
Na installatie van de diverse basiscomponenten (Server- en storage hardware, Windows Cluster en MS SQL DBMS) is de migratie in 1 weekenddag voltooid, waarna de redakties na het weekend weer aan de slag konden in hun nieuwe omgeving zonder dat men verschil merkte in de workflowprocessen.