Eindelijk een nieuwe website…

Also available in: English

Na een aantal jaren alleen maar voor anderen aan het werk te zijn geweest, is het eindelijk gelukt om mijn eigen website te vernieuwen…

Migratie DAM systeem

Also available in: English

Een grote tijdschriftenuitgever in Nederland had met een Digital Asset Management systeem (MediaBank) in eerste instantie een keuze gemaakt om deze op Apple OSX te draaien. Het betrof hier een Apple Server systeem met een failover mechanisme die destijds door mijzelf geïnstalleerd was. De Apple serveromgeving was ingericht met Apple XSan voor het managen van de storage. Na enkele jaren bleek dit niet betrouwbaar en schaalbaar genoeg te zijn.
De rest van hun serverpark is gestandaardiseert op Windows server (2003/2008), waarna besloten werd de complete omgeving voor het DAM systeem over te zetten naar dit platvorm. De moeilijkheid van deze migratie zat in het feit dat er van een Unix structuur naar een Windows structuur gegaan moest worden en dat men daarnaast gebruik ging maken van Microsoft SQL Server in plaats van de interne database van MediaBank. Bijkomend aspect was het migreren van de data naar een nieuw (redundant) storage systeem.
Daarnaast betrof het een productiesysteem, die binnen kantoortijden beschikbaar moest zijn voor de diverse redakties. Dit vereist een strakke planning en een minstens zo strakke uitvoering. Na het maken van een projectplan bleek het meeste werk te zitten in de voorbereiding. Dit proces behelste onder meer het maken van conversiescripts en het tussentijds kopiëren/synchroniseren van de data.
Na installatie van de diverse basiscomponenten (Server- en storage hardware, Windows Cluster en MS SQL DBMS) is de migratie in 1 weekenddag voltooid, waarna de redakties na het weekend weer aan de slag konden in hun nieuwe omgeving zonder dat men verschil merkte in de workflowprocessen.

Portfolio website

Also available in: English

Een fotograaf had reeds een website voor zijn portfolio, welke veel te complex was (in zowel mogelijkheden als onderhoud). Op zijn verzoek heb ik een nieuwe website opgezet met als basis WordPress. WordPress is zeer geschikt als CMS voor ‘kleinere’ websites en biedt daarnaast, al dan niet door plugins, veel standaard functionaliteit.
Het door hem aangeleverd ontwerp is in een standaard WordPress theme gezet, waarna de gewenste functionaliteit ingevuld is met standaard WordPress plugins en een op maat gemaakt portfolio plugin.
Het resultaat: een gemakkelijk te onderhouden website en gemakkelijk uitbreidbaar in functionaliteit.

Workflow automatisering

Also available in: English

Bij een grote tijdschriftenuitgever was de wens geuit om de reeds aanwezige workflows efficienter te maken en zo ver mogelijk te automatiseren.
Het ging aan de ene kant om het automatisch aanbieden van beeldmateriaal uit het digital asset management systeem aan de digitale plank/paginaproductiesysteem en aan de andere kant controle te krijgen over de output van de PDF pagina’s.
De klant maakte reeds gebruik van Enfocus Powerswitch, waardoor de keuze voor een workflow systeem makkelijk was. De eerste workflows die gemaakt zijn, betrofen het invoeren van beelden in het digital asset management systeem. In deze workflow wordt het beeld omgezet naar een RGB PSD met een standaard ICC kleurprofiel (vanuit elk willekeurig beeldformaat) en hernoemd volgens een vaste naamconventie per redaktie, waarna het beeld automatisch met gekoppelde metadata aangeboden wordt aan het DAM systeem.
De volgende workflow die gemaakt werd had als functie om beelden van het DAM systeem aan te bieden aan de planksoftware. Na het aangeven van een status in het DAM systeem, wordt het beeld in de plank gezet bij de juiste titel en in de juiste editie.
De laatste workflow in dit proces die gemaakt is, betrof het verwerken van de geproduceerde Certified PDF pagina’s. De in Enfocus InstantPDF gemaakt PDF’s worden in de juiste input map gezet, waardoor de output van de PDF bepaalt wordt. De output kan bestaan uit het printen naar een HP grootformaat printer, een Epson kleurenproofer of alleen een PDF. In de workflow wordt de (multipage) PDF gesplitst in losse pagina’s, waarna het door Enfocus Pitstop nogmaals gecertificeerd wordt. Hierna volgt automatisch de keuze van de output. Alle PDF pagina’s worden uiteindelijk opgeslagen in een titel-editie structuur op de server waarna deze gemakkelijk te selecteren zijn om door te sturen naar de drukker.
Het implementeren van deze workflows heeft gezorgd voor een lagere paginakostprijs (zelfs de laagste binnen de groep) en een meer gestructuurde workflow.